Начало / Проекти

Проекти

Станилов ЕООД работи в следните области:

 • Хидротехнически съоръжения
 • Язовирни стени
 • Подземно строителство
 • Пречиствателни станции
 • Помпени станции и напорни водоеми
 • Укрепване на скатове и корекции на реки
 • Пътища, мостове
 • Високо строителство
 • Реконструкция и модернизация на сгради
 • Изграждане на санитарни депа за твърди битови отпадъци
 • Укрепване на речни, морски брегове и свлачища