Начало / Проекти / Депа за битови и промишлени отпадъци

Депа за битови и промишлени отпадъци

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич

Строителство на клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на регионално депо с.Стожер, по договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга). ...
Закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Русе

Закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Русе

Възложител: Министерство на околната среда и водите  Изпълнител: "Станилов" ЕООД
Ново депо за калциево-арсенитни кекове - Кумерио мед АД - гр. Пирдоп

Ново депо за калциево-арсенитни кекове - Кумерио мед АД - гр. Пирдоп

Основни параметри на депото от котловинен тип полезен обем за депониране на кекове - 169 000 м³. Обем на изкопните работи - 130 000м³ ; обем насипни работи - 3 700 м³ ; изолационен екран по дъно и откоси бентонит мат и геомембрана HDPE d=2 мм - 28 870 м²; околовръстни пътища - 765 м; ...
Строителство на шест Регионални депа за ТБО в България - лот 7 Русе

Строителство на шест Регионални депа за ТБО в България - лот 7 Русе

Проектът е финансиран по програма ИСПА. Общите условия на Договора за строителство съответстват на ФИДИК - 1999.
Строителство на шест Регионални депа за ТБО в България - лот 4 Силистра

Строителство на шест Регионални депа за ТБО в България - лот 4 Силистра

Проектът е финансиран по програма ИСПА. Общите условия на Договора за строителство съответстват на ФИДИК - 1999.
Строителство на шест Регионални депа за ТБО в България - лот 1 Созопол

Строителство на шест Регионални депа за ТБО в България - лот 1 Созопол

Проектът е финансиран по програма ИСПА. Общите условия на Договора за строителство съответстват на ФИДИК - 1999.