Начало / Проекти / Промишлено и гражданско строителство / Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово

Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово

Обект: «Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа в района на гара Крумово».
Финансиране: ОП «Транспорт» 2007 – 2013г.
Възложител: ДП «Национална компания „Железопътна инфраструктура“».
Изпълнител: Обединение «Инфраструктура Крумово 2013».

2015 - 2015

Железопътният проект «Пловдив – Свиленград» включва модерна високоскоростна контактна мрежа, различна от контактните мрежи използвани до този момент в България. Задължително контактната мрежа трябва да се поддържа и калибрира, за да се гарантира безопастно движение на влаковете. Тъй като до този момент линията не е била електрифицирана, по протежение на линията Пловдив – Свиленград няма оборудвани бази за обслужване на контактна мрежа.
Подрайон Крумово е съществен елемент от цялостният проект «Пловдив – Свиленград», който ще осигури ефективно обслужване на линията.
Обхват на договора с ДП НКЖИ включва проектиране на подрайон Крумово и тръбоканална мрежа в гара Крумово; преустройство на прелез Крумово; съгласуване на проекта със съответните институции, включително проектиране и съгласуване на железопътна връзка с гара Крумово; пътна връзка; електрозахранване; водопровод и канализация; изграждане на подрайон Крумово и тръбоканална мрежа в гара Крумово; възстановяване на всички съоръжения засегнати от строителството, включително кабели, контактна мрежа; доставка на технологично оборудване за подрайон Крумово; преустройство на прелез Крумово, съгласно новото коловозно развитие; адаптиране на съществуващите стрелки в гара Крумово за монтиране на новите обръщателни апарати; изграждане на резервно захранване.

СМР, изпълнявани от «Станилов» ЕООД:
1. СМР по част Конструктивна и част Архитектура за изпълнение на сградата за «Дежурен пункт – Крумово», композирана в два обема – висок до кота +9.00 м и нисък до кота +5.30 м:
Площ на терена: 5836,75 м2.
Застроена площ 926,76 м2.
Разгърната застроена площ 1150,27м2.
Изкопни и насипни работи за оформяне на терена;
Изграждане на стоманобетона обслужваща рампа;
Кофражни, армировъчни и бетонни работи за изграждане на ивични и единични фундаменти, носещи металната конструкция;
Монтаж на стенни и покривни термопанели (1850 м2) с дебелина 12 см и минерална вата;
Замазки, шпакловки, мазилки, настилки, стенни облицовки, изолации и дограма.
2. СМР по част Пътна за изграждане на пътната връзка на пункта:
Асфалтобетонна настилка.
3. СМР по част Вертикална планировка в района на дежурния пункт:
Уни паваж, бордюри, ажурна ограда.
4. СМР по част ВиК:
Вътрешен и външен водопровод и канал.