Начало / Проекти / Промишлено и гражданско строителство / Офис сграда с обществено обслужване и трафопост-пл."Македония", гр.София, възложител Маркан ООД

Офис сграда с обществено обслужване и трафопост-пл."Македония", гр.София, възложител Маркан ООД

Офис център площад "Македония" в София-3450 кв.м., обща разгъната застроена площ  53 400 кв.м. Работите от кота 0 до кота фундиране(-20,45м) се изпълняват по иновативния за България метод "Top Down",който включва......

2009

Офис център площад "Македония" в София-3450 кв.м., обща разгъната застроена площ 53 400 кв.м. Работите от кота 0 до кота фундиране(-20,45м) се изпълняват по иновативния за България метод "Top Down",който включва:
 - Изпълнение на монолитни стоманобетонни шлицови стени с дебелбина 800мм от работна площадка на кота + 550,80(+/–0,00).
 - Изпълнение на стоманобетонна обединителна греда - армировъчна стомана клас В500С, бетон клас  С 30/37 с клас на водоплътност  0.4.
 - Изпълнение на открит масов изкоп до кота + 544,10(-6,70).
 - Изпълнение на петдесет и девет изливни пилоти от работна площадка на кота +544,10(-6,70) с диаметри ф1500мм и дълбочина около 26,00м. От същата кота се изпълняват шест водочерпни кладенци и пиезометър.
 - Изпълнение на дънна плоча и вертикални елементи между Нива  - 06 и  - 05.