Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Водоснабдителни и канализационни системи

Водоснабдителни и канализационни системи

Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2

Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2

Предмет: Проектиране, рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – Етап 2 и проектиране и изграждане на две нови канални помпени станции. Възложител: Община Шумен Изпълнител: Обединение „Аква Билд ...
Рехабилитация на водопроводната мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на гр.Видин

Рехабилитация на водопроводната мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на гр.Видин

Договорно споразумение No. А0-02-15-207/ 04.11.2013г. Възложител: Община Видин Изпълнител: ДЗЗД "Обединение Панония Аква" Консултант /строителен надзор/: ДЗЗД "ПК2000-АКВА" Проектант е ДЗЗД „ТРАНСЕКОПРОЕКТ“, който изпълнява и авторски надзор. 
Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в Община Севлиево

Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в Община Севлиево

Възложител: Община Севлиево Изпълнител: Обединение "Селви 2013", с членове "Станилов" ЕООД и "Сънником" ЕООД
Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на гр.Димитровград - десен бряг

Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на гр.Димитровград - десен бряг

Възложител: Община Димитровград. Изпълнител: ЗЗД "Аква Марица", с членове:  "Станилов" ЕООД и "ТВБ" ООД.  Финансирането на проекта е осигурено по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез ...
Изграждане на канализационна система с пречиствателен модул на с. Расово, община Медковец

Изграждане на канализационна система с пречиствателен модул на с. Расово, община Медковец

Основните изпълнени работи са: 1. Изграждане на ПСОВ - с капацитет до 2000 екивалент жители. Включва механично и биологично пречистване на отпадните води. Снабдена е със SCADA система.  2. Изграждане на канализационна мрежа на село Расово с обща дължина 23 796 м, с диаметри от ...
Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр.Габрово

Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр.Габрово

Етап 2, 58111-77-268 интегриран проект за водния цикъл на град Габрово  ОП "Околна среда 2007 - 2013г." Договор № 531 – ИПВЦ – 12/19.10.2012г.
Довеждащ водопровод на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и полеви учебен полигон "Ново село"

Довеждащ водопровод на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и полеви учебен полигон "Ново село"

Договор № РД-02-29-358 / 17.12.2012г. Изпълнител: Обединение „СТАНИЛОВ – САД“. Членове на Обединението: Станилов ЕООД, САД - Веолия
Реконструкция и разширение на канализационната мрежа, разположена по левия бряг на река Mарица за гр.Димитровград

Реконструкция и разширение на канализационната мрежа, разположена по левия бряг на река Mарица за гр.Димитровград

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, управляващ орган по Кохезионен фонд (регламент 1164/94) / Изпълнителна агенция ИСПА, Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”  
Изграждане на главен канализационен колектор І в Стара Загора, басейна на река Марица

Изграждане на главен канализационен колектор І в Стара Загора, басейна на река Марица

Изграждане на главен канализационен колектор І в Стара Загора, басейна на река Марица, България. Проектът е финансиран по програма ИСПА; Общите условия на Договора за строителство съответстват на ФИДИК - 1999. Проектът е финансиран от Предприсъединителната програма ...
Страници: 1 | 2