Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Водоснабдителни и канализационни системи / Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2

Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2

Предмет: Проектиране, рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – Етап 2 и проектиране и изграждане на две нови канални помпени станции.
Възложител: Община Шумен
Изпълнител: Обединение „Аква Билд Шумен“, с водещ член „Станилов“ ЕООД

2014 - 2015

Договорът за изпълнение на проекта е сключен на 22.04.2014г. съгласно договорните условия на FIDIC за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга), изменени и допълнени със Специфични условия при спазване на изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Финансирането на проекта е осигурено от  Оперативна Програма „Околна Среда 2007-2013“.
Основните видове работи са:
 Проектиране и изграждане на 59 участъка от канализационната мрежа (включително 2 броя тласкатели от КПС 1 и КПС 2) с обща дължина 31 966 м. Изградени са 469 броя ревизионни шахти, 5 броя дъждопреливници с отливни канали, сградни отклонения и 665 дъждоприемни шахти. Канализацията е изпълнена със стъклокерамични тръби за диаметри ф300, 400, 500 мм; полипропиленови тръби (PP) SN8 за диаметри ф630, 700, 800, 900 мм; стъклопластови тръби (GRP) SN10000 за диаметри ф1000, 1200 и 1400 мм
 Проектиране и изграждане на 12 броя участъци от водопроводната мрежа с обща дължина 8 563 м. Строителството на водопровода е изпълнено с тръби и фасонни части PEHD с диаметри DN90, DN 110, DN 160, DN 350, DN 450, DN 630, а сградните водопроводни отклонения с PEHD от 32 мм до 63 мм 
 Проектиране и изграждане на две канализационни помпени станции: 
- Помпена станция № 1 - оборудвана с три броя потопяеми помпи, с тласкател РЕ 140 (PEHD) с дължина 1 735 м
- Помпена станция № 2 - оборудвана с три броя потопяеми помпи, с тласкател РЕ 225 (PEHD) с дължина 1 650 м
Специфични преминавания:
- Един брой преминаване на водно препятствие тип „мост-канал”.
- За пресичането на „опашката” на микроязовир Теке дере на територията на гр. Шумен е изградено съоръжение „Мост-канал”. Премостването е изпълнено в кожух от стоманени тръби, положени на бетонови фундаменти. Канализационната тръба е изпълнена от полиетиленови тръби висока плътност (PEHD).
- Две преминавания през железопътна линия:
- Пресичането на жп линия София – Варна при км 439+670 е изпълнено сондажно с тръби ф560, HDPE, в стоманена обсадна тръба е с диаметър ф820/12мм;
- Пресичане военно временна жп линия Дибич – Мътница при км 4+765. Пресичането е извършено сондажно, в стоманена обсадна тръба Ø 219 мм.
- Две преминавания под път:
- Преминава под общински път SHU1180 (Софийско шосе)  с тръби PE, DN315, PN6, положени в хоризонтален сондаж  в стоманена обсадна тръба с диаметър ф630/11мм
- Преминава под път „Шумен – Велики Преслав“ изпълнено безтраншейно с тръби PE, DN315, PN6, положени в хоризонтален сондаж  в стоманена обсадна тръба е с диаметър ф630/11мм.