Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Укрепване на речни, морски брегове и свлачища / Защита на брега на река Дунав срещу ерозията, зона ІІІ, Черковица - Загражден, км. 600.000-км. 631.500 - Лот 3

Защита на брега на река Дунав срещу ерозията, зона ІІІ, Черковица - Загражден, км. 600.000-км. 631.500 - Лот 3

Проектът е финансиран с кредитни споразумения с Европейска инвестиционна банка и Банка за развитие към Съвета на Европа. Общите условия на Договора за строителство съответстват на ФИДИК - 1987 .

2006 - 2008

Проектът е финансиран с кредитни споразумения с Европейска инвестиционна банка и Банка за развитие към Съвета на Европа. Общите условия на Договора за строителство съответстват на ФИДИК - 1987 .
Проектът е част от Националната програма за борба с ерозията от 1998г. и е една от седемте зони за укрепване на р. Дунав, включени в Проект “България – Защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”.
Зона III се намира на брега на р. Дунав и се състои от пет отделни участъка – Черковица, Сомовит, Калновец, Загражден Изток и Загражден Запад (от км. 600.000 до км. 631.500 по километража на реката).
Целта на проекта е да се преустановят негативните процеси, водещи до разрушението на десния бряг на р. Дунав. Във всеки от петте участъка видът на изпълняваните работи за изпълнение са сходни.
Основните дейности, предмет на проекта са: Насип от взривена скална маса под защитната броня, защитната броня на откосите от селектиран камък с тегло 15-100 кг. Уплътнената трошено каменна настилка с дебелина 10 см за технологичен път върху готовия каменен насип.