Брегоукрепително съоръжение дамба Албена - Балчик

2006 - 2009

Проектът е финансиран по програма ИСПА.

Каменно насипна дамба L= 2394.00м: Конструкцията й се състои от ядро от взривена скална маса и защита на откосите с едри скални блокове с тегло 100-1500 кг. По короната на дамбата се изпълнява бетонова настилка със ширина 6м и дебелина 0,2м върху подложка от проникващ бетон с дебелина 0,10м. Допълнителни спомагатерни съоръжения, с оглед постигане необходимата ефективност по укрепването: Дренажни ребра през 50-80м между ската и дамбата и дренажен насип между тях. Водостоци -2 броя на прилежащите дерета ( "Момчилово" и "Овчарово") изпълнени със стоманобетонови тръби ф800. Укрепване с габиони и матраци (В речните корита на деретата). Вълнобойни стени от готови бетонови блокове с тегло 4,98 т. (два участъка с обща дължина 522м). Участък с контрафорсен насип между ската и дамбата в района на изместената поради свлачище дига.