Укрепване на свлачище кв."Изток", гр. Оряхово

2006 - 2007

Дренажна шахта, изграждане на отводнителна система от сондажни кладенци, отвеждащи профили от дренажните сондажи.