Начало / За нас / Новини и събития / За обект „Стабилизиране на петата на наклонена кейова стена на Пристанищен терминал Видин - Център” се подписа Протокол обр. 16

За обект „Стабилизиране на петата на наклонена кейова стена на Пристанищен терминал Видин - Център” се подписа Протокол обр. 16

25.01.2016

На 22 януари 2016 г. за обект „Стабилизиране на петата на наклонена кейова стена на Пристанищен терминал Видин - Център” се проведе заседание на Държавната приемателна комисия, която състави Протокол обр. 16 за установяване на годността за ползване на строежа. Обектът е първа категория съгласно чл. 137 от ЗУТ. Комисията, съставена от представители на възложителя – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, изпълнителя – „Станилов“ ЕООД, строителния надзор – „Стройнорм“ ООД, проектанта „Плана-Б“ ЕООД и специализирани контролни органи (Община Видин, РД ПБЗН-Видин, РИОСВ-Монтана, Басейнова дирекция), бе председателствана от инж. Иванка Няголова – Главен инспектор към ДНСК.

Кейовата стена на пристанищния терминал е с дължина 1440м и е разположена в централната част на гр. Видин, по поречието на река Дунав между км 789 +500 и км 790 +940.
Основните изпълнени дейности по укрепване на съоръжението са следните:
– Стабилизиране на брега с пилоти по цялата дължина на кейовата стена – пилоти ф273 мм през 1.0 м, изпълнени със стоманена безшевна тръба с дължина 8м – 1 067 бр. ;
– Заздравяване на опорния блок с насип от взривена скална маса (ВСМ) и стоманобетонова конструкция, както и заздравяване на наклонената част със стоманобетонова плоча, изградена пред каменната зидария: 15 000 куб. м насипни работи, армировъчни работи от  Ст АІ и АІІІ – 250 000 кг, кофраж – 8 200 кв.м, бетон В25 – 4 500 куб. м., бутобетон – 330 куб. м.;
– Заздравяване на участъците с пукнатини, посредством инжектиране (микропилоти с хидроразрив) – 400 бр. с дължина 5м и 230 бр. с дължина 6м;
– Заздравяване на терена и свързване на новата констукция със земната основа зад стената с IBO анкери с дължина 12м R32N – 477бр.

След извършения оглед членовете на комисията изразиха добрите си впечатления от качеството на строителството, изпълнено съгласно одобрените проекти и нормативните изисквания на приложимото законодателство.

Инж. Георги Станилов отбеляза, че реализацията на този проект е дошла точно навреме, за да се постигне конструктивно укрепване на кейовата стена и да се удължи експлоатационния живот на съоръжението.