Язовирни стени

Строителство на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ

Строителство на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ

Изпълнител: Консорциум „Щрабаг – Станилов“ с партньори:  „Щрабаг“ АГ – Австрия, „Станилов“ ЕООД – България, „Щрабаг“ ЕАД – България Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Инженер (Консултант): ...
Язовир Бели Искър - Ремонтни работи 1-ви етап

Язовир Бели Искър - Ремонтни работи 1-ви етап

Инвеститор: Софийска вода АД. Годишният обем използвана вода от язовир "Бели Искър" е 32 милиона куб.м. и осигурява водоснабдяването на всички прилежащи селища по Рилския водопровод и югозападните квартали на София. Обемът на водохранилището е 15.3 милиона куб.м., а ...
Изграждане на язовир Калинките - гр.Сандански

Изграждане на язовир Калинките - гр.Сандански

Язовир "Калинките"  се използва за напояване на Струмската долина и е част от схемата на Напоителна система "Бистрица". Стената на язовира е земно-насипна - 215 000 м³, с глинено ядро - 34 700 м³, а водният откос е защитен от 3650 бр. армирани стоманобетонови плочи. ...
Авариен ремонт на преливник и бързоток - язовир Бели Искър

Авариен ремонт на преливник и бързоток - язовир Бели Искър

Язовир "Бели Искър" е едно от най-старите хидротехнически съоръжения у нас и е разположен във водосбора на едноименната река на кота около 1900 м. Включен е към питейното водоснабдяване на гр. София и служи за допълващ обем на основния водоизточник яз.Искър. Пуснат е в ...