Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Язовирни стени / Язовир Бели Искър - Ремонтни работи 1-ви етап

Язовир Бели Искър - Ремонтни работи 1-ви етап

1997 - 1999

Инвеститор: Софийска вода АД.

Годишният обем използвана вода от язовир "Бели Искър" е 32 милиона куб.м. и осигурява водоснабдяването на всички прилежащи селища по Рилския водопровод и югозападните квартали на София. Обемът на водохранилището е 15.3 милиона куб.м., а залятата площ - 800 декара. За осигуряване водоплътността на язовирната стена водният откос е облицован с високотехнологична PVC геомембрана с обща площ 15 000 кв.м. с гаранционен срок 20 години.

Основното строителство по рехабилитацията на язовирна стена "Бели Искър" включва следните основни видове работи:

  • Изграждане на отбивни съоръжения - отбивни язовирна дига, канал и тръбопровод да основните изпускатели;
  • Надграждане на водовземните съоръжения на язовира, направа и монтаж на нови затворни органи и стоманен тръбопровод ф630 за осигуряване на водоснабдяването по време на строителството;
  •   Изпълнение на сондажно-инжекционни работи в тялото на язовирната стена с цел нейното консолидиране и намаляване потока на филтрация през нея.
  • Изпълнение на сондажно-инжекционни работи за възстановяване на противофилтраионната завеса на стената, изпълнени както от дренажната галерия, така и откъм водния откос на стената.
  • Консолидация на дренажен колектор за гео-мембранната система;
  • Изграждане на бързоток при р. Прека;
  • Доставка и монтаж на водонепропусклива преграда от гъвкава поливинилхлоридна (PVC) гео-съставна система, механично закрепена върху цялата повърхност на водния откос;
  • Доставка и монтаж на Контролно-Измерителна Система и геодезическа мрежа за наблюдение на деформациите на язовирната стена.