Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Язовирни стени / Авариен ремонт на преливник и бързоток - язовир Бели Искър

Авариен ремонт на преливник и бързоток - язовир Бели Искър

0000

Язовир "Бели Искър" е едно от най-старите хидротехнически съоръжения у нас и е разположен във водосбора на едноименната река на кота около 1900 м. Включен е към питейното водоснабдяване на гр. София и служи за допълващ обем на основния водоизточник яз.Искър. Пуснат е в експлоатация 1942 г. В резултат на дългогодишна експлоатация бързотокът, енергогасителното съоръжение и подпорните стени в по-голямата си част са силно разрушени, а на някои места липсваха. Извършените ремонтни работи са:

  • Изграждане на енергогасител с преливен праг, водобойна стена и рисберма;
  • Възстановяване на бетонови стени;
  • Възстановяване на каменни облицовки по дъното на бързотока;
  • Обработка и уплътняване фугите на траншейния преливник.