Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Корекции на реки / 3. Корекция на р.Владайска от бул. „Овча купел” до бул. „Житница” в участъка между км.1+200 до км.0+800

3. Корекция на р.Владайска от бул. „Овча купел” до бул. „Житница” в участъка между км.1+200 до км.0+800

Целта на проекта е:
Изместване на съществуващото речно корито съобразно с действаща регулация, за предпазване

2010 - 2011

Целта на проекта е:
Изместване на съществуващото речно корито съобразно с действаща регулация, за предпазване на прилежащите терени от заливане и подобряване оттока при минимални води.
.
Корекционни мероприятия и озеленяване на бреговете с трайна растителност за подобряване санитарно – хигиенните и естетически условия на околното пространство.