Начало / Проекти / Подземно строителство / Хидротехнически тунели и шахти

Хидротехнически тунели и шахти

Язовир Яденица

Язовир Яденица

Постоянен взривен склад - подземен камерен тип с капацитет 21 тона амониево-селитрени взривни вещества и 27 000 броя средства за взривяване.
Каскада Горда Арда, хидровъзел Мадан. Подготвителни работи

Каскада Горда Арда, хидровъзел Мадан. Подготвителни работи

Проектът включва изграждането на следните основни съоръжения: Отбивни тунели №1 и №2 с площ 56 - 58 м² и обща дължина L = 653 м. изкоп и крепеж по нов "Австрийски метод"; Входни съоръжения на Отбивни тунели №1 и №2 със сложна стомано-бетонова конструкция и монтаж на метални ...
Язовир Яденица, реверсивен напорен тунел

Язовир Яденица, реверсивен напорен тунел

Подобект: Реверсивен напорен тунел с дължина 690 м и савачна шахта - мобилизация, изкоп и укрепване. Утаител за механично пречистване на строителните отпадни води. Дъно бетон 684 м., каменно насипна депония и удължаване на тръбен водосток с диаметър 1100 мм., 140 м. ...
Събирателна деривация Осина

Събирателна деривация Осина

Тунел №2 и водохващане №5. Чрез Събирателна деривация "Осина" се прехвърлят води от поречието на река Осина в язовир "Доспат". Тунелът е безнапорен със сечение под минималното миньорско. Това наложи да се изпълни не по традиционен начин на строителство. Изкопните ...