Начало / Проекти / Подземно строителство / Хидротехнически тунели и шахти / Каскада Горда Арда, хидровъзел Мадан. Подготвителни работи

Каскада Горда Арда, хидровъзел Мадан. Подготвителни работи

2001 - 2002

Проектът включва изграждането на следните основни съоръжения: Отбивни тунели №1 и №2 с площ 56 - 58 м² и обща дължина L = 653 м. изкоп и крепеж по нов "Австрийски метод"; Входни съоръжения на Отбивни тунели №1 и №2 със сложна стомано-бетонова конструкция и монтаж на метални тръбни системи; Изходни портали на Отбивни тунели №1 и №2 - изкоп и крепеж; Консолидационни сондажно инжекционни работи; Временни технологични пътища; Площадка "Бетоново стопанство"; Стоманобетонов мост над р. Арда. Подготвителни строително-монтажни работи.

Инвеститор: Национална електрическа Компания ЕАД
Изпълнител: Обединение "СССА-Горна Арда"
Партньори в Обединението:
"Станилов" ЕООД - Лидер на Обединението
"Стройинжект" АД
"Адвал" АД