Начало / Проекти / Подземно строителство / Хидротехнически тунели и шахти / Язовир Яденица, реверсивен напорен тунел

Язовир Яденица, реверсивен напорен тунел

1999 - 2001

Подобект: Реверсивен напорен тунел с дължина 690 м и савачна шахта - мобилизация, изкоп и укрепване. Утаител за механично пречистване на строителните отпадни води. Дъно бетон 684 м., каменно насипна депония и удължаване на тръбен водосток с диаметър 1100 мм., 140 м. Предназначението на реверсивния напорен тунел "Яденица" е да осъществи връзката между долния изравнител и рязко повишаване на използваемостта на ПАВЕЦ "Чаира" - язовир "Чаира" и язовир "Яденица", с цел увеличаване обема на долния изравнител и рязко повишаване на използваемостта на хидромашините в турбинен и помпен режим. Тунелът е със светъл диаметър D 7.00 м и обща дължина 6728.10 м. Настоящият проект включва изграждането на следните основни съоръжения:

  • реверсивен тунел с дължина 690м, считано от входа му на площадка "Яденица" - изкоп и постянен крепеж;
  • савачна шахта с дълбочина 43.35 м и Dсв. от 9.70 до 10.50 м., остояща на 166.48 м. от входа на тунела - изкоп и постянен крепеж;
  • предпортална площадка - цялостна вертикална планировка;
  • площадка за строителна лаборатория, бетоново стопанство, парокотелна станция;
  • склад за химически добавки, офиси на Възложителя и Изпълнителя, механична работилница;
  • утаител за механично пречистване на строителните води;
  • електропровод 20 kV;
  • подземен взривен склад.