Начало / Проекти / Подземно строителство / Метротунели и метростанции

Метротунели и метростанции

Подземна пешеходна връзка между МС „Цариградско шосе“ и ул. „Обиколна“ в ж.к. „Дружба“

Подземна пешеходна връзка между МС „Цариградско шосе“ и ул. „Обиколна“ в ж.к. „Дружба“

Възложител: „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД Изпълнител: Обединение „ПАРТНЬОРИ ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО 2014" Членове на обединението са: - „СТАНИЛОВ“ ЕООД - водещ партньор с 67 % участие.  - „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД е партньор с 30 % участие. - „СВЕКО ...
Разширение на метрото в София, II-ри метродиаметър, участък от МС "Джеймс Баучер" -МСII-11 до МСII-12

Разширение на метрото в София, II-ри метродиаметър, участък от МС "Джеймс Баучер" -МСII-11 до МСII-12

Втора метролиния участък /от МС II-11, км 10+452/ до МС II-12 с линеен пункт след нея /км 11+752.70/ и след това - част от транспортна рампа. Дължината на метроучастъка е 1300.3м. Тунелният участък от МС II-11 до междустанционната ВУ II 11 – 12 е предвиден за изграждане по НАТМ /дължина 781м/. ...
Метро Станция 21 ГАРА ИСКЪР – ШЛИЦОВИ СТЕНИ

Метро Станция 21 ГАРА ИСКЪР – ШЛИЦОВИ СТЕНИ

Обект: „Проект за разширение на Метрото в София: II етап - I диаметър,  участък "бул.Цариградско шосе (МС19) - жк. Дружба - Летище София (МС 23)":
Метростанция 20 – Проект за разширение на метрото в София, ЕТАП III, Лот 1, участък „бул.Цариградско шосе – Летище София“

Метростанция 20 – Проект за разширение на метрото в София, ЕТАП III, Лот 1, участък „бул.Цариградско шосе – Летище София“

Участъкът, изпълняван от Обединение „СТАНИЛОВ-МЕТРОПРОЕКТ“, започва непосредствено от бул. "Цариградско шосе", преминава през равнинна част, след това преодолява с частично открита конструкция стръмния откос, в равнинна част пресича бул. "Проф. Цветан ...
Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София

Метро станция 4-Част от ІІ метро диаметър на Метро София, възложител Метрополитен ЕАД Обектът обхваща изпълнение на метротунел и метростанция ІІ-4 в участъка км.3+434 - км.3+584  
Метростанция 7 - София

Метростанция 7 - София

Изграждане на ротационна шахта с размери 29/25 м и дълбочина 25 м. Строителството е в сложни инженерно-геоложки условия. Приложен е съвременен тип укрепване с пилоти, анкери, пръскан бетон и стоманобетонова облицовка.
Метростанция 12 - София

Метростанция 12 - София

Метростанцията се намира на бул.”Андрей Сахаров” преди моста “Въртопо” – на границата на ж.к. “Младост” и ж.к. “Дървеница”. Станцията е на две нива – надземно ниво, на което са разположени релсовия път и подземно ниво със служебни помещения и ...