Начало / Проекти / Пътно строителство / Укрепване на аварирали участъци от експлоатационен път до яз. Бели Искър

Укрепване на аварирали участъци от експлоатационен път до яз. Бели Искър

1996 - 1997

Реконструкцията е съгласно "Технология на изпълнение на армирана конструкция", която се състои в монтирането на геомрежа TENAX TTO45 SAMP и насипи от скален материал. Армиращата гоемрежа е едноосно ориентирана от полимер ПЕВП е проектирана специално за армиране на почви.