Начало / Проекти / Пътно строителство / Язовир Яденица, площадка Яденица: Строителни площадки и път за връзка с язовирна стена, вход, тунел

Язовир Яденица, площадка Яденица: Строителни площадки и път за връзка с язовирна стена, вход, тунел

1999 - 2001

Язовир "Яденица" ще се изгражда с цел увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира". Обектът се намира в северната част на белмекенския дял на Рило-Родопския масив на кота над 1200 м. Строително-монтажните работи на подобектите представляват част от временното и спомагателно строителство за изграждането на язовира. При изграждането на всички съоръжения бяха изпълнени 204 700 м³ изкопи и 60 500 м³ насипи, укрепване на скатове с мрежа, дълбоки анкери и пръскан бетон - 8325 м² и укрепване на скатове по технология TENAXX TT045 SAMP и насипи от скален материал.