Руднични галерии

СМР на обект "Добив и преработкана медно-златни руди, добити по подземен способ от находище Челопеч"

СМР на обект "Добив и преработкана медно-златни руди, добити по подземен способ от находище Челопеч"

Инсталира се конструктивна и механична част на зона 27-проект на подземна трошачка  и системи от транспортни ленти,която включва монтаж на конструктивните греди на решетката "Гризли".........
Изгражадне на подземна тръбопроводна система за разпределяне на сместа за запълване на иззетите камери в рудник Челопеч

Изгражадне на подземна тръбопроводна система за разпределяне на сместа за запълване на иззетите камери в рудник Челопеч

В свода на галериите в рудника са монтирани безшевни стоманени тръбиот легирана стомана, тръби от корозионно- устойчива стомана.....