Начало / Проекти / Подземно строителство / Руднични галерии / СМР на обект "Добив и преработкана медно-златни руди, добити по подземен способ от находище Челопеч"

СМР на обект "Добив и преработкана медно-златни руди, добити по подземен способ от находище Челопеч"

Инсталира се конструктивна и механична част на зона 27-проект на подземна трошачка  и системи от транспортни ленти,която включва монтаж на конструктивните греди на решетката "Гризли".........

2011 - 2011

Инсталира се конструктивна и механична част на зона 27 - проект за подземна трошачка и система от транспортни ленти, която включва монтаж на конструктивните греди на решетката "Гризли", захранващия бункер, пластинчатия питател и монтажа на стоманената конструкция на стената на захранващия бункер.
Бетоновите работи включват фундаментите на скарата "Гризли" и механичен чук, постаменти на пластичатия питател, вътрешна бетонова плоча на бункера и опорни фундаменти  на мостовия кран.
Реконструкция на вентилационната уредба при шахта "Север", изпълнение земно-насипни работи и велтикална планировка.