Начало / За нас / Мисия и предмет на дейност

Мисия и предмет на дейност

Фирмата работи основно в хидротехническото и хидроенергийното строителство, в изграждането на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти като:
1. Хидротехническо строителство:
     - Язовирни стени
     - Пречиствателни станции
     - Водоснабдявания и канализации
     - Помпени станции и водоеми
     - Укрепване на речни, морски брегове и свлачища
     - Корекции на реки
2. Подземно строителство:
     - Хидротехнически тунели
     - Пътни тунели
     - Подземни гаражи
3. Депа за твърди битови отпадъци
4. Пътно строителство
5. Промишлено и гражданско строителство.


В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО :

СТАНИЛОВ ЕООД отдава голямо значение на качеството и новостите като инструменти за доказване и увеличаване на конкурентоспособността си. Доразвивайки нови строителни технологии и разширявайки своето ноу-хау, компанията увеличава разнообразието и обема на своята дейност в съответствие с най-високите стандарти на строителството.
Това се постига чрез ефективен, добре управляван колективен труд и солидна организация от можещи индивидуални специалисти, които са силно мотивирани да постигнат целите на фирмата.
Ръководството на СТАНИЛОВ ЕООД отдавна е насочило усилията си към :
- прилагане на съвременни методи за управление на качеството като гаранция за извършваните от него дейности
- повишаване професионалната квалификация и мотивация на персонала
- създаването на собствени квалифицирани кадри – от години СТАНИЛОВ ЕООД награждава и приема на работа отличници от Хидротехническия факултет на УАСГ.

РЕСУРСИ:

СТАНИЛОВ ЕООД разполага с 600 души квалифициран инженерно-технически, административен, обслужващ и изпълнителски персонал .
Фирма СТАНИЛОВ ЕООД притежава:
- Собствена ремонтно-складова база в София за заготовка и монтаж на сложни армировки, кофражи и метални конструкции, ремонт и поддръжка на транспортната и строителната техника.
- Акредитирана строителна лаборатория, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006.
- Дъщерна проектантска фирма Ес Джи Проект ЕООД
- Собствено геодезично бюро
- РМЗ- гр. Исперих

Машините и автопарка надвишават 200 единици оборудване, някои от които са уникални за България.

Социална и обществена дейност:

Фирма СТАНИЛОВ ЕООД развива активна обществено-социална дейност.

През 2000 г. фирма СТАНИЛОВ ЕООД изгради параклис на територията на община Белово.
През 2003 г. СТАНИЛОВ ЕООД изгради тенис корт и дари необходимата сума за обновяване и разширяване на спортната база към ОУ „Неофит Рилски ”, гр. Костандово.
През 2008 г. фирма СТАНИЛОВ ЕООД стана един от дарителите и се присъедини към инициативата на фондация ЕТЕРНА – „Вечните сгради на България” със средствата, които предостави за възстановяването и реконструкцията на Боянската църква.
СТАНИЛОВ ЕООД построи детска площадка в с.Аканджиево.
Всяка Коледа фирма СТАНИЛОВ ЕООД осигурява подаръци за децата от ЦДГ, с. Сестримо.
Фирма СТАНИЛОВ ЕООД е редовен спонсор на:
- Основното Училище в с.Негован.
- Община Нови Искър.
- БЧК.