Начало / За нас / История

История


СТАНИЛОВ ЕООД е частна строителна организация, създадена през 1995 г. от инж. Георги Станилов, работеща главно в сферата на хидротехническото и хидроенергийното строителство.
Фирмата е един от пионерите в изграждането на големи обекти от национално и местно значение, някои от които са финансирани от програми на ЕС (PHARE и ISPA) Европейската и Световна банка.
Във фирма „СТАНИЛОВ”ЕООД е въведена Интегрирана система на управление. Обхватът на Системата включва три стандарта:
• БДС ЕN ISO 9001:2008 „Системи по качеството. Изисквания” -
• BS OHSAS 18001:2007 „Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”
• БДС ЕN ISO 14001:2005 „Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за прилагането им.”
Активен член на Българска Строителна Камара.
Построени от фирмата възлови обекти са: събирателна деривация "Осина", язовир " Калинките" (Сандански), пречиствателна станция за отпадни води гр. Пирдоп, хвостохранилище Бенковси 2, язовир "Яденица", каскада Горна Арда - хидровъзел Мадан, главен канализационен колектор І в гр.Стара Загора, полагане по свод на третична облицовка на тунели "Топли дол" и "Витиня" ( автомагистрала "Хемус" ), депа за твърди битови отпадъци в Русе, Силистра и Созопол, укрепване на свлачища във Варна и Оряхово, изграждане на брегоукрепително съоръжение дамба Албена- Балчик, укрепване бреговете на р.Арда в района на гр.Кърджали, тунел под бул. "Цариградско шосе", метростанция № 12 от Софийското Метро, търговски комплекс "Киров", жилищни, вилни сгради и др.