Начало / За нас / Сертификати и акредитации

Сертификати и акредитации

ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001:2013

Сертификатът ISO / IEC 27001:2013 е част от системата за управление сигурността на информацията, приложена за информационните активи, намиращи се в офиса на компанията и свързани с дейността й.

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Сертификат по ISO 9001:2008 е част от Интегрираната система за управление на фирма Станилов. Обхватът на системата включва Стандарт  • БДС ЕN ISO 9001:2008 „Системи по качеството. Изисквания”

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

Сертификат ISO 14001:2004 е част от Интегрираната система за управление на фирма Станилов. Обхвата на системата включва Стандарт • БДС ЕN ISO 14001:2005 „Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за прилагането им.

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007

Сертификат OHSAS 18001:2007 е част от Интегрираната система за управление на фирма Станилов. Обхвата на системата включва Стандарт

• BS OHSAS 18001:2007 „Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”

Страници: 1 | 2 | 3