Начало / Проекти / Депа за битови и промишлени отпадъци / Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр.Созопол, Община Созопол

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр.Созопол, Община Созопол

Възложител: Министерство на околната среда и водите 

Изпълнител: "Станилов" ЕООД

2012 - 2013

Закриването и рекултивацията на депото за неопасни отпадъци в гр.Созопол се финансира и е част от проекта за „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”, бивша ИСПА програма /Кохезионен фонд Регламент 1164/94 мярка/ 2000/BG/16/P/PE/002.
Проектът представлява закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо в землището на гр. Созопол и почистване на освободените от отпадъци терени. Дейностите по изпълнението му обхващат изграждане на ново тяло, запечатано със защитен горен изолиращ екран и последваща техническа и биологична рекултивация, отводняване от повърхностни води, извеждане на инфилтрирани (дренирали) води, оформяне на обслужващата инфраструктура – вътрешно-обектови технологични пътища (обходен), както и път за достъп до обекта, газоотвеждаща система с газови кладенци, буферни басейни за повърхностни води, изграждане на система за мониторинг.