Начало / Проекти / Депа за битови и промишлени отпадъци / Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на гр.Лом, област Монтана

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на гр.Лом, област Монтана

Възложител: Министерство на околната среда и водите

Изпълнител: "Станилов" ЕООД

2012 - 2013

Закриването и рекултивацията на общинското депо в гр.Лом е част от проекта за „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”, бивша ИСПА програма /Кохезионен фонд Регламент 1164/94 мярка/ 2000/BG/16/P/PE/002.
Изпълнението на проекта включва: строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените работни проекти за закриване и рекултивация на депото, който е основния обект, подобекта към него и техническите спецификации, работно проектиране за някои специфични части от страна на изпълнителя съгласно договорните условия и нормативната уредба.