Начало / Проекти / Депа за битови и промишлени отпадъци / Закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Русе

Закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Русе

Възложител: Министерство на околната среда и водите 

Изпълнител: "Станилов" ЕООД

2012 - 2013

Проектът включва изпълнение на строителни дейности за закриване и рекултивация на 5 броя съществуващи сметища за неопасни отпадъци, разположени в общините Русе, Иваново и Сливо поле и включва следните дейности: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените работни проекти за закриване и рекултивация на сметищата и техническите спецификации, както и работно проектиране за някои специфични части от страна на изпълнителя съгласно договорните условия и нормативната уредба