Начало / Проекти / Депа за битови и промишлени отпадъци / Ново депо за калциево-арсенитни кекове - Кумерио мед АД - гр. Пирдоп

Ново депо за калциево-арсенитни кекове - Кумерио мед АД - гр. Пирдоп

2007 - 2007

Основни параметри на депото от котловинен тип полезен обем за депониране на кекове - 169 000 м³. Обем на изкопните работи - 130 000м³ ; обем насипни работи - 3 700 м³ ; изолационен екран по дъно и откоси бентонит мат и геомембрана HDPE d=2 мм - 28 870 м²; околовръстни пътища - 765 м; довеждащ път до депото - 420 м; систематичен дренаж за подпочвени води под изолационен екран на депото-дренажни тръби HDPE ф 160/200 - 1 220 м; Система за събиране на инфилтрат от тялото на дъното - дренажни колектори ф 200 HDPE-750 м.