Начало / Проекти / Депа за битови и промишлени отпадъци / Строителство на шест Регионални депа за ТБО в България - лот 7 Русе

Строителство на шест Регионални депа за ТБО в България - лот 7 Русе

Проектът е финансиран по програма ИСПА. Общите условия на Договора за строителство съответстват на ФИДИК - 1999.

2003 - 2005

Проектът е финансиран по програма ИСПА. Общите условия на Договора за строителство съответстват на ФИДИК - 1999.
Договорът включва следните основни подобекти:
1. Клетки за депониране на битови, строителни и опасни отпадъци:
• Изкопни работи - 707 861 м3;
• Насипни работи - 153 050 м3;
• Насип от чакъл за дренаж - 51 880 м3;
• Уплътнен насип от льосоцимент за изолационен екран - 46 380 м3;
• Геомембрана HDPE - 131 390 м2;
• Защитен геотекстил - 140 870 м2;
• Бентонитна мембрана - 45 320 м2;
• Ограждащи и междинни диги - 2 350 м;
• Инсталация за улавяне и изгаряне на биогаз;
2. Изграждане и управление на отвеждаща дренажна система за улавяне на
Инфилтрат с Тръбопроводи перфорирани и плътни тръби HDPE Ø 315 мм, HDPE Ø 125 мм и HDPE Ø 150 мм - 4 890 м;
3. Проектиране и изпълнение на Водоснабдяване на обекта с питейна и
техническа вода; Сондажен кладенец за техническа вода - Ø 300, Н = 120 м;
4. Работен проект и изграждане на Пречиствателна станция за инфилтрат и
отпадни води;
5. Проектиране и изпълнение на Пътища L=1620м;
6. Изграждане на приемна зона на депото и стопански двор включващ всички
необходими спомагателни инсталации, обслужващи сгради и съоръжения;
7. Проектиране и изпълнение на Електрозахранване и Районно осветление;