Пречиствателни станции

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСПВ Пасарел

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСПВ Пасарел

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСПВ Пасарел -част от ИСПА мярка 2005/BG/16/P/PE/001 от интегрирания проект за водния сектор на град София. Пречиствателната станция за питейни води в село Пасарел е с общ застроен обем 1320 куб.м
Пречиствателна станция за питейни води гр. Сливен

Пречиствателна станция за питейни води гр. Сливен

Възложител - Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството; Капацитетът на пречиствателната станция е 850 л/сек. Основни съоръжения: Филтърен корпус с бързи пясъчни филтри; Машинна зала; Битово Лабораторна сграда; Пясъкозадържатели; Хоризонтален утаител с ...
Пречиствателна станция за отпадни води към депо за ТБО гр. Созопол

Пречиствателна станция за отпадни води към депо за ТБО гр. Созопол

Работен проект и изграждане на Пречиствателна станция за инфилтрат и отпадни води:
Пречиствателна станция за отпадни води към депо за ТБО гр. Силистра

Пречиствателна станция за отпадни води към депо за ТБО гр. Силистра

Работен проект и изграждане на Пречиствателна станция за инфилтрат и отпадни води:
Пречиствателна станция за отпадни води към депо за ТБО гр. Русе

Пречиствателна станция за отпадни води към депо за ТБО гр. Русе

Работен проект и изграждане на Пречиствателна станция за инфилтрат и отпадни води:  
Биологична пречиствателна станция към депо за ТБО гр. Созопол

Биологична пречиствателна станция към депо за ТБО гр. Созопол

Работен проект и изграждане на Биологична Пречиствателна станция:
Пречиствателна станция за  питейни води  - гр. Гоце Делчев

Пречиствателна станция за питейни води - гр. Гоце Делчев

Пречиствателна станция за питейни води „Гоце Делчев” е с Двустъпална технологична схема на пречистване на водата, с капацитет 425 l/s. „СТАНИЛОВ” ЕООД изпълни монтажните работи на: тръбни разводки във филтърен корпус, машинна зала; съоръжения за третиране ...
Пречиствателна станция за отпадни води гр.Пирдоп

Пречиствателна станция за отпадни води гр.Пирдоп

Подобект: Изграждане на пясъчен филтър.
Пречиствателна станция за питейни води, Бистрица - София

Пречиствателна станция за питейни води, Бистрица - София

Подобект: Връзка на втора водопроводна нитка с гравитачен канал. Със стоманен водопровод ф 1200 мм се осъществи връзката на Пречиствателна станция за питейни води със съществуващия водопровод за град София. За кратки срокове се изградиха и прилежащите съоръжения: Апаратна ...
Пречиствателна станция за питейни води Сатовча

Пречиствателна станция за питейни води Сатовча

ПСПВ "Сатовча" е с едностъпална технологична схема на пречистване на водата. "Станилов" ЕООД изпълни строителните и монтажни работи на: тръбни разводки във филтърен корпус и реагентно стопанство, вътрешни В и К мрежи; съоръжения за третиране на промивната ...