Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Пречиствателни станции / Пречиствателна станция за питейни води гр. Сливен

Пречиствателна станция за питейни води гр. Сливен

2008 - 2009

Възложител - Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството; Капацитетът на пречиствателната станция е 850 л/сек. Основни съоръжения: Филтърен корпус с бързи пясъчни филтри; Машинна зала; Битово Лабораторна сграда; Пясъкозадържатели; Хоризонтален утаител с камера за реакции; Помпена станция за оборотни води; Калови полета; Реагентно стопанство и хлораторно; Озонаторен блок; Външно ел. захранване; Битова фекална канализация; Дъждовна канализация; Озеленяване, благоустрояване и ограда; Питеен водопровод.