Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Пречиствателни станции / Пречиствателна станция за питейни води, Бистрица - София

Пречиствателна станция за питейни води, Бистрица - София

1998 - 1998

Подобект: Връзка на втора водопроводна нитка с гравитачен канал. Със стоманен водопровод ф 1200 мм се осъществи връзката на Пречиствателна станция за питейни води със съществуващия водопровод за град София. За кратки срокове се изградиха и прилежащите съоръжения: Апаратна камера с енергогасително съоръжение тип "Johnson" и изливна шахта, както и вертикална планировка и ограда от метални платна. Работа по съоръженията.