Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Пречиствателни станции / Пречиствателна станция за питейни води - гр. Гоце Делчев

Пречиствателна станция за питейни води - гр. Гоце Делчев

2001 - 2006

Пречиствателна станция за питейни води „Гоце Делчев” е с Двустъпална технологична схема на пречистване на водата, с капацитет 425 l/s. „СТАНИЛОВ” ЕООД изпълни монтажните работи на:

  • тръбни разводки във филтърен корпус, машинна зала;
  • съоръжения за третиране на промивната отпадна вода и шахти;
  • технологичен тръбопровод;
  • тилферни пътища и телфери във филтърен корпус и машинна зала;
  • релсов път и мостов кран във филтърен корпус
  • машини и съоръжения