Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Пречиствателни станции / Пречиствателна станция за отпадни води към депо за ТБО гр. Русе

Пречиствателна станция за отпадни води към депо за ТБО гр. Русе

Работен проект и изграждане на Пречиствателна станция за инфилтрат и
отпадни води:
 

2003 - 2005

Работен проект и изграждане на Пречиствателна станция за инфилтрат и
отпадни води:
• Помпена станция за вътрешни отпадни води;
• Входна камера;
• Пясъкоуловител;
• Въздуходувно съоръжение;
• Миксери в задържащите резервоари и в силоза за утайки;
• Инсталация за подготовка и дозиране на хлорна вар;
• Инсталация за железен хлорид;
• Инсталация за осушаване на утайките;
• Автоматизирана система за управление и контрол;