Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Пречиствателни станции / Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСПВ Пасарел

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСПВ Пасарел

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСПВ Пасарел -част от ИСПА мярка 2005/BG/16/P/PE/001 от интегрирания проект за водния сектор на град София.
Пречиствателната станция за питейни води в село Пасарел е с общ застроен обем 1320 куб.м

2010 - 2011

Съоръжението се състои от подземен стоманобетонов резервоар с обем 350 куб.м и надземна метална конструкция, затворена с фасадни и покривни термоизолационни панел тип Тримотерм.
В сградата е монтирано оборудване за филтриране и коагулиране на питейна вода, ноето включва цилиндричнифилтри, тип фини решетки, бързи напорни пясъчни филтри, камера за регулиране на рН, дозаторна инсталация за натриев карбонат и течен коагулант, помпена система тип Hydro MPC-E, мембранен съд с обем 1000л и водомелни устройства.
За нуждите на ПСПВ на площадката са изградени шахти за дъждовни води, изгребна яма, утаител за технологично отпадни води и изсушителни полета.
Всички монтирани датчици за рН, нива и налягане подават непрекъсната информация към програмируем контролер и при отклонение генерират аларми към базираната операторска станция за диспечерски контрол и управление.