Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Водоснабдителни и канализационни системи / Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в Община Севлиево

Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в Община Севлиево

Възложител: Община Севлиево

Изпълнител: Обединение "Селви 2013", с членове "Станилов" ЕООД и "Сънником" ЕООД

2013 - 2015

Финансирането на проекта е по  „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 и мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.
Предмет на поръчката е подмяната на съществуващата водопроводна мрежа и на всички сградни водопроводни отклонения до регулационната линия на съответния имот. Общата дължина на предвидената за подмяна водопроводна мрежа е 22 028 м, от които 16 446 м в с. Петко Славейков и 5 582 м в с. Кръвеник.