Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Водоснабдителни и канализационни системи / Строителство на шахтово-тръбен кладенец, местност Ада Тепе, град Крумовград, област Кърджали

Строителство на шахтово-тръбен кладенец, местност Ада Тепе, град Крумовград, област Кърджали

Възложител: ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД 

Изпълнител: "СТАНИЛОВ" ЕООД

2013 - 2014

Шахтово-тръбният кладенец с дренажен лъч е изпълнен в терасата на река Крумовица, южно от Ада тепе. Същият е разположен в североизточната част на имот 000281 в землището на с.Скалак, община Крумовград, област Кърджали.