Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Водоснабдителни и канализационни системи / Довеждащ водопровод на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и полеви учебен полигон "Ново село"

Довеждащ водопровод на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и полеви учебен полигон "Ново село"

Договор № РД-02-29-358 / 17.12.2012г.
Изпълнител: Обединение „СТАНИЛОВ – САД“.
Членове на Обединението: Станилов ЕООД, САД - Веолия

2012 - 2013

Основна цел на проекта бе изграждането на водопровод от деривация Камчия при  РШ Сунгурларе до Полеви учебен полигон „Ново село“, който осигури нормално водоснабдяване на шест населени места  на територията на общините Сунгурларе и Котел и водоснабдяване на  Полевия учебен полигон „Ново село“, с което се изпълниха поетите ангажименти от страна на Република България по подписан международен договор. 
Изграждането на обекта бе разделено на пет етапа, въз основа на трасетата на съществуващия и на новопроектирания водопровод.
Работи от фирма „СТАНИЛОВ“ ЕООД са както следва:
1.Етап II - довеждащ водопровод от km 19+213 до km 24+168 с  полагане на тръби от
чугун-DN300сдължина2355m; 
2.Етап III - довеждащ водопровод от km 13+239 до km 19+213 с полагане на   тръби от чугун  DN 300 с дължина 5974m, изграждане на отклонение за с.Славянци с дължина 491m от тръби ПЕВП – RC 100PN16, Ф125;
3. Етап IV - довеждащ водопровод от km 6+611 до km 13+239 с полагане на тръби от чугун  DN 300 – 3107m и DN 400 – 3521m, изграждане на отклонение за гр.Сунгурларе с дължина 565m от тръби ПЕВП – RC 100PN16, Ф200;
4. Етап V - довеждащ водопровод от РШ Сунгурларе до km 6+611 с полагане на тръби от чугун  DN 400 – 6611m и изграждане на отклонение за с.Черница с дължина 380м от тръби от полиетилен ПЕВП – RC 100PN16, Ф90