Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Водоснабдителни и канализационни системи / Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр.Габрово

Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр.Габрово

Етап 2, 58111-77-268 интегриран проект за водния цикъл на град Габрово 

ОП "Околна среда 2007 - 2013г."

Договор № 531 – ИПВЦ – 12/19.10.2012г.

2012 - 2015

Обектът е условно разделен на пет подобекта, както следва:
Подобект 1. Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на Централна Градска Част. Доставка и монтаж регулатор налягане в новоизградени шахти, сградни отклонения. Общата дължина на водоснабдителната мрежа в подобект 1, включително сградни водопроводни отклонения е: 16 305м.
Подобект 2. Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на квартали Лъката и Камъка. Общата дължина на водоснабдителната мрежа в подобект 2, включително сградни водопроводни отклонения, е 15 164м.
Подобект 3. Рехабилитация на помпена станция Петкова нива (Камъка).
Подобект 4. Рехабилитация на дере ХЕИ.
Подобект 5. Рехабилитация на канализация Централна градска част. Главен колектор I ляв, Главен колектор II десен.
Общата дължина на канализационната мрежа, подлежаща на рехабилитация и разширяване, е 5 805м, от които 700м се изпълняват по безизкопна технология. Новоизградени улични ревизионни шахти: 157 броя.