Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Водоснабдителни и канализационни системи / Изграждане на канализационна система с пречиствателен модул на с. Расово, община Медковец

Изграждане на канализационна система с пречиствателен модул на с. Расово, община Медковец

Основните изпълнени работи са:
1. Изграждане на ПСОВ - с капацитет до 2000 екивалент жители. Включва механично и биологично пречистване на отпадните води. Снабдена е със SCADA система. 
2. Изграждане на канализационна мрежа на село Расово с обща дължина 23 796 м, с диаметри от ф315 до ф1000, състояща се от:   главни колектори  I, II, III, IV и V, с обща дължина 7 135 м; второстепенни клонове 89 бр.; тласкатели  3бр.;  
3. Изграждане на 3 бр. КПС.
4. Възстановяване на уличната настилка по трасето на канализационните клонове.

2012 - 2013

Тръбите са полипропиленови, двуслойни, гофрирани тръби PP-B Pragma SN_8 за гравитачната част и полиетиленови тръби PE 100, висока плътност за тласкателите, към КПС 1, 2 и 3 и в съоръженията.
Ревизионните шахти са монолитни правоъгълни (22 броя) и кръгли с диаметър 1 м  от стоманобетонови  елементи, с КРШ-стоманобетон и капаци от полимербетон клас на натоварване D 400. Съоръжения по канализационната мрежа : КПС / шахтов тип/ - 3бр; дъждопреливници – 9 бр.; зауствания в река Медковска бара - 9 бр. вкл. съоръжения по заустването. Преминаване на река Медковска бара с дюкер по мост – 1 бр. Дворни отклонения, диаметър ф200, изпълнени от PVC, SN8. Улични оттоци – единични и двойни с чугунена решетка. Тръбна част изпълнена от PVC, ф 200 SN8.