Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Водоснабдителни и канализационни системи / Водоснабдяване на с. Воденци, Водоснабдяване на с. Гледка

Водоснабдяване на с. Воденци, Водоснабдяване на с. Гледка

1999 - 2002

Водопроводите са напорни, изпълнени с тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП). Изградени са напорни водоеми V=150 m³ и помпена станция.