Улична канализация на кв. Изток, гр. Оряхово

2006 - 2007

Улична канализация от PVC тръби ф200, ф315, ф400.