Водоснабдяване на голф игрище Равно поле

2006 - 2007

Голф игрище "Равно поле" - Водоснабдяване на голф игрището  с питейна и  минерална топла вода.