Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Водоснабдителни и канализационни системи / Изграждане на главен канализационен колектор І в Стара Загора, басейна на река Марица

Изграждане на главен канализационен колектор І в Стара Загора, басейна на река Марица

2007 - 2008

Изграждане на главен канализационен колектор І в Стара Загора, басейна на река Марица, България. Проектът е финансиран по програма ИСПА; Общите условия на Договора за строителство съответстват на ФИДИК - 1999.

Проектът е финансиран от Предприсъединителната програма ИСПА, Европейската Инвестиционна Банка и Българския Държавен Бюджет.

Канализационният колектор е с обща дължина 1464м ;

Основни съоръжения: Участък с дължина 941м. изграден от две успоредно разположени стъклопластови тръби DN 2000; Комбиниран Канализационен Преливник; Участък с дължина 443 м. изграден от стъклопластови тръби DN 800; Улични оттоци - 10 бр; Покрит отливен канал с дължина 351 м и светло правоъгълно сечение 3,50/1,80 м., изграден от стоманобетон, покрит с готови стоманобитонови панели.
Монолитни ревизионни шахти - 17 броя и ревизионни шахти от готови стоманобетонови елементи - 9 броя. Спомагателни съоръжения (пътни връзки - временни и постоянни, преминаване под ЖП линии и други).