Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Водоснабдителни и канализационни системи / Реконструкция и разширение на канализационната мрежа, разположена по левия бряг на река Mарица за гр.Димитровград

Реконструкция и разширение на канализационната мрежа, разположена по левия бряг на река Mарица за гр.Димитровград

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
управляващ орган по Кохезионен фонд (регламент 1164/94) /
Изпълнителна агенция ИСПА,
Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”
 

2010

Изграждане и рехабилитация на канализационната инфраструктура на гр.Димитровград .
Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на кварталите Черноконево, Вулкан, Марийно, Изток 1 и Изток 2 -разположени на левия бряг на р.Марица в Димитровград. Изпълнена е нова канализация от стъклопластови тръби с диаметър ф 600, 700, 800 мм; PVC тръби ф 250, 315. Изградени са 3 нови канализационни помпени станции. Направена е рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа и съоръжения след предварително обследване със специална камера CCTV.