Home / About us / News & Events / Строителството на Метростанция III-10, изпълнявана от „Станилов“ ЕООД, за пример пред Европейската Инвестиционна банка

Строителството на Метростанция III-10, изпълнявана от „Станилов“ ЕООД, за пример пред Европейската Инвестиционна банка

10.06.2016

На 31.05.2016 г. обект ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРО СОФИЯ III  ДИАМЕТЪР ЕТАП I – ЛОТ 2 - Участък: от км. 4+950,00 /МС6/ до км. 11+966,00 /край на МС14/ Обособена позиция 2 – от км. 8+996,69 /край на МС 11/ до км. 6+561,05 /край на МС8/ Метростанция 10  беше посетен от представители на Европейската Инвестиционна банка. Целта на посещението е съфинансирането от страна на банката на проекти в България.

На 03.06.2016 г. беше извършен и първият одит на обект ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРО СОФИЯ III  ДИАМЕТЪР ЕТАП I – ЛОТ 2 - Участък: от км. 4+950,00 /МС6/ до км. 11+966,00 /край на МС14/ Обособена позиция 2 – от км. 8+996,69 /край на МС 11/ до км. 6+561,05 /край на МС8/ Метростанция 10 от Управляващия орган от Министерството на транспорта, във връзка с инвестицията от над 368 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие в подкрепа на изграждането на третата линия на Софийското метро.