Начало / За нас / Новини и събития / Обявяваме процедура с публична покана за „Доставка на средства за колективна защита от падащи предмети и от падане от височина"

Обявяваме процедура с публична покана за „Доставка на средства за колективна защита от падащи предмети и от падане от височина"

03.05.2018

В изпълнение на Договор BG05M9OP001 – 1.008-2239-С01 за проект „ Подобряване условията на труд и работата с човешките ресурси в "Станилов" ЕООД“  обявяваме процедура с публична покана с предмет „Доставка на средства за колективна защита от падащи предмети и от падане от височина".

Прогнозна стойност 48 240 лв без ДДС.
Краен срок за подаване на оферти: 04.05.2018 г.  23.00 ч./чрез  ИСУН 2020.
Документите по процедурата са налични в модул „Е-тръжни процедури“ на ИСУН 2020.