Начало / За нас / Новини и събития / На 04.05.2015г. стартира „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води“ в с.Оряховец, община Баните

На 04.05.2015г. стартира „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води“ в с.Оряховец, община Баните

13.05.2015

На 04.05.2015г., с подписване на Протокол 2а (по Наредба №3) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, стартира „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води“ в УПИ XV-500.55, кв.71 по плана на с.Баните-Оряховец, община Баните, област Смолян.

Възложител: Община Баните, област Смолян
Консултант (строителен надзор): „Екоинженеринг“ ЕООД, гр.Кърджали
Строител: „Станилов“ЕООД, гр.София