Начало / За нас / Новини и събития / Представители на "Станилов" ЕООД взеха участие в 41-ия Световен тунелен конгрес в Дубровник, Хърватска

Представители на "Станилов" ЕООД взеха участие в 41-ия Световен тунелен конгрес в Дубровник, Хърватска

02.06.2015

В световно известния туристически център Дубровник, разположен на скалистите брегове на Адриатическо море, в най-южната част на Хърватска, от 22 до 28 май се проведе 41-ият Световен тунелен конгрес на Международната тунелна асоциация. В събитието взеха участие тунелни инженери и специалисти от "Станилов" ЕООД.

По време на престоя си те посетиха голяма част от изнесените лекции и доклади от развитието на тунелното проектиране и строителство в следните направления:
- Механизирано пробиване на тунели
- Подводни тунели
- Интелигентни системи и роботи в прокопаване на тунели
- Тунелиране на карстови скали и мека градска почва
Представителите на фирма "Станилов" ЕООД се запознаха с търговското изложение на фирмите, произвеждащи машини и материали за тунелно дело. На 28.05.2015г те посетиха водноелектрическите централи HPP Zakučac и HPP Peruča.